Projekt Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva

URBforDAN

                              URBforDAN


Opće informacije o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva 

AKRONIM PROJEKTA: URBforDAN

PROGRAM: Program transnacionalne suradnje            INTERREG DUNAV 2014.-2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.788.566,61 EUR

PARTNERI: 1 VODEĆI PARTNER- Grad Ljubljana (Slovenija); 

11 PROJEKTNIH PARTNERA: Slovenske šume (Slovenija), Grad Budimpešta i Mađarske šume (Mađarska), Grad Cluj-Napoca i Udruženje Grada Cluja (Rumunjska), Grad Zagreb i Hrvatske šume (Hrvatska), Grad Beograd i Srbija šume (Srbija), Grad Ivano Frankivsk (Ukrajina); 

4 PRIDRUŽENA PARTNERA: FAO - Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a (Italija), Grad Podgorica (Crna Gora), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštita okoliša Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Grad Prag (Češka).

TRAJANJE PROJEKTA: Lipanj 2018. - Studeni 2020.

KORISNIK PROJEKTA: Grad Zagreb u RH te ostali gradovi Projektni partneri

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.788.566,61 EUR 

- Hrvatske šume 141.093,39 EUR i Grad Zagreb-214.118,37 EUR, zajedno 355.211,76 EUR (od toga iz EU fondova 301.929,99 EUR, a 53.281,77 EUR vlastita sredstva)

IZVORI FINANCIRANJA: EFRR (Europski fond za regionalni razvoj), IPA (Instrument pretpristupne pomoći), ENI UA (Instrument europskog susjedstva za Ukrajinu), vlastita sredstva projektnih partnera

UPRAVLJAČKO TIJELO I ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO: Mađarsko Ministarstvo financija u Budimpešti

PRVOSTUPANJSKA KONTROLA: MRRFEU - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU


Naša projektna lokacija

Partneri internacionalnog projekta URBforDAN, Grad Zagreb i Hrvatske šume d.o.o., zajedničkim snagama rade na projektnoj lokaciji "Park šuma Grmoščica".

Grmoščica, listopad 2018.
Grmoščica, listopad 2018.

Grmoščica je smještena u zapadnom dijelu grada Zagreba, okružena naseljima te ju najviše koristi lokalno stanovništvo. Ima važnu ulogu u ispunjavanju mnogih opće korisnih funkcija šuma no trenutno je najistaknutija rekreativna funkcija za građane što se tiče njihovog slobodnog vremena, socijalizacije i rekreacije. Ovim će se projektom oplemeniti prostor Grmošćice dodavanjem novih elemenata koji će sigurno unaprijediti dosadašnje korištenje ove urbane šume! 

Naš cilj je da se kroz ovaj projekt pruži iskustvo dobre prakse za upravljanje urbanim šumama, ne samo u gradu Zagrebu već na nacionalnoj razini! 


Svrha projekta: 

Projektnim aktivnostima uspostavit će se održiv način upravljanja i korištenja gradskih i prigradskih šuma (urbanih i periurbanih šuma).

Grmoščica, 2003.
Grmoščica, 2003.

Gradovi koji spadaju u obuhvat Programa transnacionalne suradnje Dunav upravljaju značajnim područjima prirodne i kulturne baštine u suradnji s drugim relevantnim nacionalnim i regionalnim institucijama. Mnoga od tih područja mogu se kategorizirati kao urbane i periurbane šume koje se smatraju "plućima grada" i koje predstavljaju atraktivna područja za turiste te osiguravaju visoku kvalitetu života građanima kroz pružanje mogućnosti za rekreaciju. URBforDAN projekt je iniciran na temelju sljedećih potreba i izazova identificiranih od strane projektnih partnera: dijeljeno i ponekad neriješeno vlasništvo; mnogobrojni sudionici jednog područja (vlasnici, upravitelji, korisnici); niska razina komunikacije i suradnje među dionicima; niska razina svijesti i korištenja mogućnosti ekosustava; slabo razvijena infrastruktura za rekreaciju, edukaciju, turizam i slično.


Kako bi se riješili iznad navedeni izazovi i postigao glavni cilj projekta - unaprijedilo stanje ekoloških i društvenih funkcija područja prirodne i kulturne baštine, s fokusom na urbane šume, ovim projektom se planira:

  • osigurati visoku kvalitetu zaštite i održivog upravljanja područjima prirodne i kulturne baštine
  • pružiti visokokvalitetnu interpretaciju prirodne i kulturne baštine za građane (edukacije) i posjetitelje uključenih gradova (turizam)
  • unaprijediti potencijal ovih područja u segmentima rekreacije i zdravih načina života
  • unaprijediti komunikaciju i suradnju između upravitelja urbanih šuma, njihovih korisnika i vlasnika.

Urbane šume na području Grada Zagreba uglavnom se nalaze u sjevernom dijelu grada, na najnižim dijelovima planine Medvednice. Šume su okružene naseljima, a njihove površine se sve više smanjuju, što uvelike utječe na njihovo funkcioniranje i prirodnu ravnotežu. Urbane i periurbane šume u Zagrebu značajno su važnije od umjetno napravljenih parkova jer su prirodne, klimatogene i imaju brojne korisne funkcije, kao što su zaštita tla od erozije vode i vjetra, zaštita od poplava i klizanje tla, pročišćavanje kišnice i osiguranje kvalitete podzemnih voda, smanjenje klimatskih ekstrema, itd.

Grmoščica, listopad 2018.
Grmoščica, listopad 2018.

Provođenjem aktivnosti ovog projekta Hrvatske šume će zajedno s Gradom Zagrebom osigurati pravilno i održivo upravljanje šumom Grmoščica i spriječiti njezinu degradaciju. Aktivnosti će uključivati ​​opremanje šume Grmoščica urbanom opremom, edukacije u "zelenoj učionici", intenzivne promotivne aktivnosti, radionice s vlasnicima i korisnicima urbanih i periurbanih šuma, ali i istraživačke aktivnosti poput istraživanja i prezentacije potencijala budućeg razvoja i upravljanja Grmoščicom. 


 "HRVATSKE ŠUME" d.o.o. Direkcija Zagreb; Ulica kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti